Archief

03/03/2012 - 01/04/2012

EEN TERUGBLIKKEND VERHAAL

MICHEL PROVOST

Ter gelegenheid van de  25 jarige samenwerking  met de Galeries Beukenhof verschijnt er een lijvig boek over de kunstenaar Michel Provost.

Het boek (224 bladzijden en meer dan 240 kleurafbeeldingen)  toont werk uit de ganse carrière van de kunstenaar.  Vanaf zijn eerste doek tot zijn recentste werken .

Het is begrijpelijk dat niet alle werken uit zijn schilders-oeuvre zijn opgenomen . Doch is er getracht een realistische weergave te geven van de verscheidene perioden en de verscheidene thema's  die Provost behandeld heeft. De bedoeling ervan is een zo breed mogelijk publiek te laten kennismaken met het rijke oeuvre dat deze kunstenaar tot stand heeft gebracht.

Een olie pastel:  "De schoorsteenveger" en  olieverfschilderijen: "Tijl Uilenspiegel van Damme"  , "T'Ros beiaard " en "De terugkeer" zijn vier  van zijn eerste werken waarin hij  het publiek  laat kennismaken met  zijn ontdekkingstocht  in de schilderkunst.  Vervolgens toont het boek zijn eerste expressionistisch werken waarin vooral  figuren uit zijn onmiddellijke omgeving zijn afgebeeld.

Historiek en folklore  ontsluieren zijn jeugdjaren in het Spillegrem  en zijn bewondering voor  kruisvaarders en gulden sporen. Als zoon van een postbode krijgen kostuums zijn volle aandacht, van soldaat tot boef of guerrilla, van zotte maandagfiguren en Gilles  tot de folklorist Watkine.

Reistochten laten eveneens hun sporen na van Toutankhamon in Egypte  tot "De waterdrager" uit Marocco .

Ondertussen leggen  de contouren van zijn figuren  zijn bewondering vast voor de helden uit de stripwereld. Deze typische stijl van figuren af te lijnen  heeft  aan Provost een eigen identiteit gegeven, tot op heden.

Zijn illustere  voorgangers  vanuit de impressionistische periode  tot de 'Ecole de Paris' vormen mooie taferelen op zijn doeken,  alsook het kunstenaarsleven dichter bij huis met Permeke (het landelijk leven), De Saedeleer (de wintertaferelen) en Magritte met zijn typische hemels.

Entertainment van  Armstrong en Clo-Clo tot de Witte Clowns uit het circus. Van de Spaanse toreadors tot het uitstalraampje aan de Gare du Nord. Van de Carnaval van Venetië tot de Dogen van Toscanië.

De jeugdjaren uit de lagere school mochten ook niet ontbreken . de eerste schooldag , de meest acrobatische toeren van de zusters  van de Sint Jozef school  en het diensbetoon  als misdienaar .

Uit de analen van de sport  zijn voornamelijk  wielrenners te zien : De Ronde van Vlaanderen, Parijs Roubaix, De Ronde van Frankrijk  zijn dankbare inspiratiebronnen voor innemende composities.

De opsomming van al deze thema's mag ons niet doen vergeten dat Provost ook heel dikwijls werken schilderde die niet meteen te catalogeren  waren  in zijn series  zoals "De duiker" en "De vinkenwedstrijd"

Onlangs dwaalde Provost even langs het thema van Hercules Poirot  waarin hij het figuur Poirot schilderde in de stijl van de voornaamste iconen uit de "Ecole de Paris" waartoe ondermeer Modigliani ,  Soutine en Van Dongen  behoorden naast andere bekende kunstenaars.

Vermeldenswaardig is ook het maken van enkele stripverhalen   en zijn ontwerpen voor postzegels tijdens de overgangsperiode van de Belgische frank naar de Euro en zijn ontwerpen over traditionele sporten .

Het boek word afgesloten met thema rond de Fanfare van Ronse, zijn heimatstad.


Terug naar boven