Archief

29/03/2015 - 26/04/2015

Hovik Muradian

Schilderijen en bronzen

Hovik Muradian (1964 Yerevan, Armenië)

komt uit een kunstenaarsfamilie en studeerde aan de school voor de kunsten en de kunstacademie Panos Terlemezianwaar hij in 1984 afstudeerde. Na de tragische aardbeving in zijn vaderland in 1988 vertrok hij net als vele anderecollega’s op zoek naar vrijheid en geluk om te belanden in Praag (Tjechoslovakije) waar hij thans woont en werkt. Zijn stijl van schilderen wordt wel ‘figuratieveabstractie’ genoemd en Hovik wordt er wereldwijd door geroemd. Zijn werken kenmerken zich veelal door de aanwezigheid van diverse alledaagse gebruiksvoorwerpen in combinatie met abstract weergegeven personen en/of dieren. Alles vormgegeven in een intrigerende, vaak vredige en liefelijke situatie die zo herkenbaar is, die zo ingrijpend refereert aan een culturele, historische of emotionele menselijke gebeurtenis maar die tegelijkertijd verwonderd en het mysterie er achter representeert.


Terug naar boven