Archief

01/05/2014 - 21/09/2015

SHARED GROUND

Sculptour 2014

SHARED GROUND biedt een wat ongewoon contrast tussen beeldhouwwerken die enerzijds gebaseerd zijn op geleende vormen uit de natuur en het menselijk figuur. Anderzijds beelden die gestroomlijnd zijn door het uitpuren van vormen op zich. Kunstwerken die op het eerste zicht ver van elkaar verwijderd zijn blijken bij nader toezicht veel met elkaar gemeen te hebben. Door de onvermijdelijke dialoog tussen verschillende werken ontstaan verrassende gelijkenissen ondanks het gebruik van totaal verschillende materialen, tinten en motieven. Gelijkaardige beeldelementen en structuren van zowel klei, hout, brons, staal, vezels, glas, versmelten met elkaar in één en dezelfde natuur . Het streefdoel is namelijk met een amalgaam van beelden en situaties het oog te verleiden en indrukken te bevestigen en te verstevigen. Sculpturen en installaties communiceren met elkaar via de natuur die hier als een buffer fungeert . Diezelfde natuur treedt eveneens op als rustpunt tussen deze verschillende uitdrukkingsvormen . Ook het terrein dat enige waardevolle landschappelijke eigenschappen bezit, wil niets anders zijn dan een interessant milieu om aan de toeschouwer de gelegenheid te geven verschillende werken op verschillende manieren en vanuit verschillende oogpunten te benaderen. Heel wat nieuwe binnen- en buitenlandse kunstenaars zullen opnieuw de toon zetten met verrassend werk en heel wat vertrouwde kunstenaars brengen terug hun recente creaties naar deze hotspot van de Vlaamse Ardennen. 

Bekijk sculptour

Terug naar boven