Jorg Bach

Jörg Bach (° 1964 Wolgast/D)

Van binnen naar buiten ontplooit zich de kracht  van Jörg Bach's objecten. Dit is de omgekeerde weg die een beeldhouwer  doorgaans ontwikkelt  door het  opbouwen of wegnemen van materie .

Als uitgangspunt laat Bach zich vooral inspireren  door compacte vormen,  zoals de bol, de kogel of de dobbelsteen. Door een schijnbaar verborgen kracht worden deze compacte vormen opengebroken. Ze delen zich en blazen zich op, om vervolgens te versmelten tot het monumentale. Tezelvdertijd krommen ze zich alsmaar meer terug tot een energetische sfeer waaruit ze zijn ontsprongen . Zijn "tekensysteem" noemt hij "Beeldstaven". Verbanden worden zo geformuleerd zodat zij met eender welke logische denkwijze niet meer uit elkaar kuinnen.

De multiperspectieve en tegengestelde richtingen vormen de grondzaak van zijn ganse oeuvre.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven