Eberhard Szejstecki

Eberhard SZEJSTECKI ° 1958 Gelsenkirchen (DE)
De werken van Szejstecki zijn in meerdere opzichten van nature uit poëtisch.
Enerzijds ontdekt men zijn spectrum van materialen zoals brons, gips, klei en keramiek, anderzijds zijn tekenkundige aspecten op zijn beelden en de weelderige eigenschappen van zijn palet die op hun beurt uitmonden in de strategische expressies van zijn beelden. Elk beeld vertelt een zelfstandige situatie of geschiedenis. Door op een speelse manier om te gaan met een eigen kleurpalet uit aquarel en acrylverf kan hij zich veroorloven één creatie in meerdere exemplaren uit te voeren, meestal zijn dat 12 stuks.
Door de variaties in textuur of gekleurd slib krijgen zijn beelden ook die levendige pasteltinten die ertoe bijdragen dat zijn oeuvre met een frisse blik te voorschijn komt.
Leuk is ook weten dat de kunstenaar veel aandacht besteedt aan de voetstukken van zijn beelden, beter gezegd zij maken er deel van uit en dat geeft deze eigenaardige hedendaagse sfeer aan zijn.
In alle vrijheid schept hij anonieme figuren, behulpzaam, geïsoleerd, komisch, naïef, merkwaardig, zwijgend of met een breekbaar karakter. Doch ondanks een blijken van terughoudendheid ontladen zij dat sterk gevoel van aanwezigheid die men slechts zelden aantreft in de figuratieve beeldhouwkunst.
Een mysterieuze sfeer geeft Szejstecki zijn oeuvre een psychologische geladenheid die existentiële eenzaamheid tracht te vertalen door dagdagelijkse situaties uit te beelden. 
Ronde vormen en het suggereren van onbeweeglijke momentopnames zijn voor de kunstenaar van groot belang. 
Dit kan de titel 'Stilled' die deze Sculptour gekregen heeft, goed van pas komen.

 

Demande une question
Acheter cette oeuvre

Prix:
Code

Retour en haut