Julien Allègre

Julien ALLÈGRE         ° 1980 Arles (FR)

De evolutie van de wereld die ons omringt vormt de onuitputtelijke inspiratiebron voor deze kunstenaar. Overconsumptie laat haar sporen na op het milieu. Heel wat producten worden achtergelaten of gedumpt in de natuur en laten zich patineren door de tand des tijds.

Opvallend in zijn kunst zijn ondermeer olievaten die drager zijn van synthetische derivaten.

Op een bijna speelse manier en onder begeleiding van Jazzmuziek smeedt Julien afgedankte ijzeren olievaten om tot fysiek getormenteerde personages. Met hun blikken op oneindig  lijken zij zich te willen onttrekken uit het verleden, hopend op een mooiere toekomst.

Zijn werk laat eveneens duidelijke kenmerken zien van een ontsporing in ons DNA en in onze gezondheid vanwege de uitstoot van CO2, fijn stof of dioxines. Voornamelijk zijn koppen vertonen tekenen van beproeving. Het worden maskers die blijk geven van weerstand en moed.

Zijn 'Hommes fossiles' zijn het resultaat van een zoektocht aan de hand van metalen voorwerpen uit het verleden waaraan hij terug een levendig aspect toevoegt.

Eens opgesteld in de natuur lijkt zijn werk in interactie te gaan met zijn omgeving, berispend en als waakhond tegen de misdaden van ons milieu.

Recent laat de kunstenaar zich ook steeds meer verleiden door de wereld van het bronsgieten.  Dit creëert voor hem bepaalde mogelijkheden die men louter op basis van het smeden niet kan bereiken. Het integreren van was in zijn productieproces geeft hem ook de mogelijkheid de huid van de gezichten te verzachten en snijwonden te beperken.

De drang te creëren in nieuwe materies zorgt ervoor dat deze kunstenaar een veelbelovende toekomst tegemoet gaat.

Demande une question
Acheter cette oeuvre

Prix:
Code

Retour en haut