ELISABETH HOWEY

Zij zoekt in haar kunst een dialoog tussen het wonderbare,  droom en realiteit.

Het lichaam staat centraal in haar werk. Mobiliteit, kwetsbaarheid en intimiteit  staan in het middelpunt van haar creaties.  Het lichamelijke bestaan is daarbij altijd verweven met  zijn omgeving.

Haar betrachting is het zichtbaar maken van de ziel in het lichaam, aandacht te trekken  naar het innerlijke van het bestaan.

Haar werken zijn zeer persoonlijk. Zij handelen over gevoelens, die zij op een hoger niveau wil transfereren. Daarbij is zij steeds opzoek naar een bepaalde poëzie.

Haar beeld "Bonheur" heeft zij een eigen werkelijkheid gegeven. Zo worden verschillende benen als symbool voor beweging in de ruimte weergegeven, daarbij dromend , innemend , dansend,

Het staat ook voor het goede moment, zorgeloosheid en  lichtheid. Ook al is een wezen op zeven benen niet functioneerbaar.

Het "wit" staat dan weer voor onschuld, reinheid,  het onbestemde, het openende, de eenvoud, het licht en de zuiverheid.

Het kunststof materiaal is transparant en lichamelijk poëtisch.

Haar werk "Metaphisical Garden" of "Het verborgene" bestaat uit drie keramiekbeelden die behandeld zijn met grafiet en op een bed van kiezel liggen. Zij beelden de verbinding uit tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld.  Er zijn openingen in de lichamen, die een omwisseling willen teweegbrengen maar zij laten  de toeschouwer in het gewisse. Net zoals donkere holen  een geheime indruk kunnen nalaten.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven