Georg Glaser

Georg Glaser

Vanop kritische afstand observeert Glaser het fenomeen van de westerse consumptiemaatschappij, waarin efficientie en rendement de nieuwe afgoden zijn. Georg Glasers belangstelling voor andere culturen bracht hem naar verschillende uithoeken van de wereld, waar hij gefascineerd raakte door de directe symboliek van de etnische kunsten. In hun zuivere picturale weergave van het dagelijks bestaan, ontdekte Glaser een ideaal middel om zijn cosmopolitisch wereldbeeld te illustreren. Hoe harder zijn verzet tegen artistieke konventies, des te uitzonderlijk zijn schilderstalent tot uiting komt. Een talent dat onder impuls van zijn vroegere mentor Joseph Beuys volledig openbloeide.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven