GERTEN GOLDBECK

Gerten Goldbeck     ° 1967 Neuenkirchen/Seelscheid  (DE)

 

Boeken en steden zijn voor Gerten Goldbeck niet enkel metafysische verwanten.

De ritmiek van het geschrift met zijn geringe mogelijkheden op het gebied van variatie van vorm of van opbouw, waarbij de esthetiek ondergeschikt is aan de functionaliteit, is eveneens terug te vinden in de wereld van de architectuur.

De façaden van stedelijke lintbebouwingen vertonen veelal gelijkaardige schrijfwijzen in hun architectuur.

Het gaat er bij Goldbeck niet om de folkloristische wijze van het stadslandschap te benadrukken, maar om de metriek die zich achter die architectuur afspeelt. Zoals ook stenen een muur vormen, vormen letters ook een muur op een tekstblad. Op die manier kan men van een 'Teksthuis' spreken.

En als woorden bouwstof worden dan kunnen ook boeken bouwstof zijn. Zij zijn echter enkel inhoudelijk belangrijk.

Parallel daartegenover toont Goldbeck sinds 2010 haar 'Poems of the Global Village', realisaties in drukgrafiek waarbij zij de oppervlakte van de stedelijke buildings behandelt.

Zij probeert daarbij de architectuur als tekst zichtbaar te maken. De metriek van de steden te verduidelijken en te onderzoeken.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven