Heinl Clemens

'Die Präsenz der Körper'

Van oorsprong heeft  Clemens Heinl een orthopedische opleiding gehad. Later studeerde hij beeldhouwkunst in de Akademie van Nürnberg en was hij meester-leerling bij professor Uhlig.

Is professioneel beeldhouwer sinds 1993.

Het meest opvallende aan het werk van deze kunstenaar is dat hij het bestaan van de mens als wezen en als materie weer eens duidelijk aanwezig maakt. Deze lichamelijke aanwezigheid wordt soms nog versterkt door de personages naakt af te beelden.

Hoe sterker de massamedia en de reclame-industrie het (perfecte) gephotoshopte lichaam stimuleren, hoe meer de werken van Clemens betekenis krijgen. Hij confronteert ons namelijk met de realiteit dat een mens ook aan ouderdom en vergankelijkheid onderworpen is en dat hij met zijn lichaam eenzaam en alleen kan staan.

Naar de maatstaven van dit geglobaliseerde schoonheidsideaal is het werk van Heinl duidelijk in tegengewicht. Ook als ze monumentaal zijn geven zij soms de indruk van kwetsbaarheid  en fragiliteit.

De mens en zijn lichaam zijn terzelfder tijd acteur en toneel, oord van het gebeuren. Doordat hij zijn beelden in de natuur opstelt en ze onderhevig laat zijn aan weersomstandigheden kunnen zij  eventueel gedeeltelijk splijten en vergrijzen. Juist deze inwerking van de natuur op het materiaal toont parallellen met het lichaam van de mens in de overkoepelende orde van het bestaan.

De kunstenaar werkt recentelijk afwisselend met andere materialen. Het lederen beeld “Black Magic Women”, dat in de galerie is opgesteld, is onder meer een staaltje van creativiteit en technisch vernuft en het heeft ook die duidelijke aanwezigheidsdrang zoals zijn houten beelden in de natuur. De mens en zijn lichamelijkheid in zijn ruimte en in zijn omgeving verankerd.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven