Hiemstra Geertje

Verkent de mogelijkheden van zuivere wol die zij laat vervilten.

In haar textiele werken beleeft zij een soort hernieuwd constructivisme. Het tweedimensionale moet wijken voor de derde dimensie van de materie om te evolueren naar een ruimtelijke kunst waarin kleur het essentieel gegeven wordt.

Haar “softreliëfs” zijn een zuiver plastisch gebeuren waarbij de structuren de uitdrukking zijn van een emotie, van evenwicht en harmonie. Het zijn geordende constructies die visuele informatie verschaffen al naargelang de belichting ervan evolueert.

Hoewel haar werk niet mathematisch berekend is, schept zij toch een vorm van eenheid in haar composities; meestal vierkant of ruit, als algemene duiding van elementaire vormen. Ze nodigt ons uit tot stilte en contemplatie.

Haar vilttechniek gebruikt Geertje tevens voor het ontwerpen van exclusieve kleding. Twee stuks daarvan zijn te bewonderen in de galerie. Tevens is een voelobject geplaatst in de “Black Box” waar mensen eveneens op het gevoel haar werk kunnen verkennen.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven