Hiemstra Peter

Beeldend kunstenaar Peter Hiemstra stimuleert vernieuwingen binnen de keramische discipline. Hij streeft in zijn werk naar ongebruikelijke oplossingen en slaat nieuwe wegen in. Zijn zoektocht naar authenticiteit en een originele beeldtaal levert steeds weer verrassende keramische kunst op die voor een groot publiek toegankelijk is en toch geen concessies doet aan de gemiddelde smaak. Zijn kunst bezit een eigen identiteit en is in alle opzichten “anders dan anders”.

Als verteller schetst hij exemplarische situaties; de objecten zijn metaforisch.

Wereldvreemde figuren blijven onder alle omstandigheden zichzelf in taferelen of gebeurtenissen. Die beeldende vertellingen houden vaak het midden tussen geestig en bizar, integer en kwetsbaar.

Hij spreekt vaak openlijk zijn verbazing uit over het menselijk handelen, dat vaak ons beperkt voorstellingsvermogen te boven gaat.  Hij maakt het onvoorstelbare aanschouwelijk en het ongrijpbare tastbaar. Zo ontstaan beelden die zich onttrekken aan het gewone alledaagse bestaan. 

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven