JAAK HILLEN

Sinds meer dan één decennium is Jaak Hillen als beeldhouwer in steen zich meer en meer gaan interesseren voor hout. Voornamelijk het proces waarin hout als materie een groeifase kent is voor de kunstenaar een boeiend gegeven.

De bewerking van het hout gaat uit van eigen impulsen en motieven. Het wordt een drager voor een nieuw leven waarin de vier elementen ‘aarde, water, lucht en vuur’ een permanente rol vervullen. Het is eveneens onmogelijk om je te onttrekken aan de vorm, de beweging, het gebaar en aan de identiteit van elke boom of houtsoort.

Heel dikwijls wordt het hout van binnen uit gevormd door middel van vuur dat met behulp van leem als bijsturingselement als een soort boomkachel de basis legt van verdere sculpturale ingrepen.

Op die manier worden schaalvormen, bootvormen, twee -of drieluiken of monumentale rechtopstaande torens geboren. Ook eivormen herinneren ons dikwijls aan een ontluikend leven.

In ‘Shared Ground’ toont de kunstenaar enerzijds zijn ‘Tsunami’ een massief granieten schaal, waarvan de vormgeving een staaltje is van technisch vernuft en een streven naar perfectie.

Met zijn houten ‘Apostelen’ sculpturen toont de kunstenaar zich veel meer als een poëtische bezieler die met monumentaliteit geen problemen kent.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven