Luc De Man

Sculptour 2022 heeft als thema “Back On Form” en dat vertaalt zich in de toepasselijke deelname met het werk van Luc De Man (° 1966 Hamme).

Hij vertelt met zijn ‘Cube’ en ‘Sfeer’ serie het verhaal van een ontwikkeling waarin het vierkant of de kubus als symbool staat voor de menselijke ingreep, met als tegenpool zijn ‘sferen’ die zo in balans met de natuur komen te staan.

Met deze twee tegenpolen gaat hij op ontdekking naar verschillende materies. Aanvankelijk realiseerde hij zijn kubussen in hout, later gaat hij de uitdaging aan nog duurzamere materies te verkennen, zoals de Naamse zwarte ‘Noir de Mazy’ marmer of blauwsteen soorten. Nadien experimenteert hij met Corten stalen constructies die de hele ruimte inpalmen.

Vaak wordt de eenvoud onderbroken door de introductie van onderbrekingen of de versmelting met andere materialen. Telkens zijn het minimale ingrepen die terzelvertijd een merkwaardige inpakt nalaten in de eenvoud van de bestaande volumes.

Rijen van Fibonacci of van Lucas vertellen elk hun verhaal, met zijn drie kubussen op één lijn lijkt De Man zijn eigen stelling te bedenken.
 

De toeschouwer kan bovenaan in de formele tuin van het Beukenhof het werk ‘Cube#125” beschouwen door middel van zijn doorkijklens en daarbij zien we zowel het inpalmen van de ruimte maar we ervaren ook een dubbele focus met de horizon.

Het is niet altijd evident zijn kubussen te aanschouwen op een hellende lijn. Op die manier kan men het werk van De Man in al zijn eenvoud des te boeiender ervaren.

 

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven