Marcon Alain

Het oeuvre van Alain Marcon behandelt de historiek van de mensheid in het algemeen . Hij vertelt zijn verhalen op een traditionele manier met vakmanschap. Zowel mythische als religieuze  thema’s vergezellen zijn politiek geladen scènes. Dikwijls zijn het ook momentopnames uit het leven of gebeurtenissen waarover hij een debat wil aangaan, zij het met hamer en beitel in hout of met het truweel in zijn mozaïeken.

Door de opbouw van zijn taferelen, de insneden in zijn personages, de opstelling van talrijke wezens in zijn decor, laat hij de toeschouwer bijna letterlijk met zijn oog in het beeld stappen.

Met symbolistische wezens houdt hij ons een psychoanalytisch verhaal voor ogen. Hij doet dat met een poëtische schriftuur waarin de personages met een mooi palet in polychrome kleuren worden getooid.

Zijn iconografische werk is rijk aan expressie en persoonlijke overtuiging, innerlijke schoonheid en dynamisch in compositie.

Het spel van verschillende perspectieven, de kracht van volumes, zijn leuke contrasten vormen één plastisch geheel.

De samensmelting van al deze elementen in één poëtisch verhaal maken het werk van deze kunstenaar buitengewoon en origineel

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven