Marjan Smit

 

Marjan Smit  (NL)is ook op die twee vlakken actief. In haar kleuretsen  is het doen en laten van containerschepen en havenactiviteiten zichtbaar. Sommige van de motieven die voorkomen in deze taferelen zijn opnieuw zichtbaar in haar in zand gegoten glazen bas-reliëfs. Zij ontwikkeld daarvoor eerst haar artefacten , nadien  drukt zij een globale vorm in zand , legt zij haar motieven in de bedding van het zand, behandeld de korst van de bedding met kleurpigmenten en giet vervolgens een  gloeiende glasmassa in deze vorm . Op die manier ontstaan er vertrouwde taferelen waarin zij haar verhaal verteld naar de toeschouwer.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven