Martine Hennebel

Met haar geometrische constructie "Dandy Cutter" gaat zij uit van een minimum aan subjectiviteit. Het serieel project uit Cor-ten staal , legt haar passie bloot voor de houten of stalen geraamten van boten in scheepswerven, in havengeulen, baaien of op stranden. Een boeiende, soms vreemde confrontatie. Een ritme, een beweging, leegte, ruimte, water en wind.

Zij heeft  de gave om een eenvoudig thema, een voor de handliggend vormenpatroon, een vleugje mysterie te verlenen, iets ritueels bijna . Zodat vorm en gedachte eenzelfde ritme bezitten en iets fundamenteels, dat in het hart der dingen besloten ligt, aan de oppervlakte te brengen.(Hugo Brutin)

Meestal voert zij doorzichtige structuren uit waarvan de vormen kunnen verschillen van lineair tot amorf, steunend, gedragen door ramen of kijkconstructies. Beeldhouwen lijkt voor haar ook synoniem van ontleden, structureren  of synchroniseren. Strevend naar eenvoud tracht zij de kracht van de expressie met geringe plastische middelen te maximaliseren.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven