Nicolas Dings

Zijn serie "Spookrijders" zijn gebaseerd op het fenomeen "Wunderkammer", het curiositeitenkabinet dat ontstond onder de Habsburgse vorst Rudolf die zich in Praag geheel en al aan zijn collecties kunst, curiosa, naturalia, artificialia en mirabilia wijdde.

Door dit thema geïnspireerd neemt Dings ons met een serie keramische beelden mee op een wilde rit door de geschiedenis van machthebbers en dictators. Verhalen van goed en kwaad, van lust en beproeving. Zijn beelden worden overwoekerd door motieven in Delfts blauw of koraalrood en doen beroep op ons collectief geheugen, geworteld in onze geschiedenis.

Als een soort contemporaine chinoiserie heeft het werk van Dings een moraliserend aspect waarin het mondiale contact, het vreemde, het andere, kunst en rijkdom heeft gevestigd en uitgebouwd.

Doorheen zijn oeuvre manifesteert zich het in herinnering houden van een profane wereld.

Zijn kunstwerken vormen aldus een theater van eigenaardigheden, samengesteld uit een veelheid van culturen en vastgelegd op een punt van verzadiging. Daarmee weerspiegelt het in zijn veelheid en complexiteit de wereld waarin we leven, steunt het op levenservaring en op de aanspraak die de gefragmenteerde wereld maakt.

Deze kunst geeft in zijn ondermijnende werking aanleiding tot reflectie.

 

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven