Oliver Czarnetta

Oliver Czarnetta   °1966 Birkesdorf (DE)

Oliver werkt afwisselend met verschillende materialen waarvan epoxyhars en beton de voornaamste zijn.

Gelaagd epoxyhars gebruikt hij voor het creëren van zijn ‘Spectrum Serie’ waarin hij het mystieke van het menselijk gelaat verkent. De transparantie van dit materiaal benut hij voor het opbouwen van hoofden die hij in verschillende lagen laat groeien. Iedere laag bevat zijn eigen ingrediënten en vertellen hun eigen geschiedenis in de vorm van artefacten, uiteenlopende materialen of schriftuur, wat vragen oproept bij de toeschouwer.

De complexe persoonlijkheid van ieder individu wordt door Oliver ontleed in zowel uiterlijke als innerlijke kenmerken.

Het fysische  en het metafysische  versmelten, naargelang  de invalshoek.

Met zijn werk maakt hij verbindingen tussen de denkwijze en de aard van de mens.

Ook  in zijn ‘Haus im Haus’ serie tracht hij het innerlijke en het uiterlijke met elkaar te versmelten. Zijn betonnen constructies  tonen zichtbare en onzichtbare ruimtes, deels opengebroken, deels verdoken door het dekkende karakter van de materie.

Eigenlijk beoogt de kunstenaar om zowel met transparantie als met dekkende materie dezelfde boodschap over te brengen.

Zijn atelier is dan ook een goed gevulde 'Wunderkammer' waarin tal van artefacten wachten op hun plaats in de puzzel van zijn toekomstige creaties. Soms worden ze gebruikt als geheimzinnige componenten tussen de transparante lagen van zijn hoofden, soms ook als relikwieën of als readymades die ingrijpen en een bijkomend verhaal vertellen.

Zo herkennen we in Oliver Czarnetta een artistieke duizendpoot .

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven