PATRICIA BROOTHAERS

Met klei als medium geeft Patricia Broothaers een visie van de mens. Dit gaat gepaard met enerzijds ludieke en anderzijds intrigerende trekken.

Met verschillende patines legt zij accenten op de beweging en op de mimiek van haar personages.

In deze editie ‘Shared Ground’ toont zij vier ‘jongleurs’. Deze ‘jongleurs’ zouden normaal gezien een uiting moeten geven aan hun vaardigheden als veelzijdige acrobatie, maar neen, haar jongleurs beperken zich tot curieuze blikken. De vaardigheid die uit hun handen zou moeten komen wordt verhinderd doordat hun armen worden geklemd door ‘marcellekes’ of ze zijn verlamd door een benarde situatie.

Met dergelijke situaties wil Patricia Broothaers de klemtoon leggen op de mens met al zijn gaven en zijn gebreken.

Haar werk getuigt van een vakmanschap waarin durf en visie elkaar kruisen.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven