Patricia Volk

De laatste vijftien jaar is Patricia hoofdzakelijk bezig geweest met het creëren van koppen; stoere helden,  gedreven maagden of ingetogen figuren met een menselijk  iconografisch karakter.

Zij vond dit een ideaal kanaal voor de doorstroming van het menselijke naar de materie. Lange tijd heeft zij dit gegeven als een comfortzone ervaren; nu wil zij het roer omgooien. Ondanks het feit dat haar koppen altijd symbolisch en semi- abstract waren wou zij ontdekken hoe de figuratie als literaal element op haar werk zou ingrijpen en hoe de basisvorm op haar gemoed zou werken.

Op die manier ontdekte zij hoe belangrijk het kon zijn als een lijn of een vorm kon beïnvloed worden door een lijn of een vorm ernaast.  Ook de hoedanigheid van kleurvlekken kunnen prachtige tegenstrijdigheden naar voor brengen zoals sterkte en zwakheid, stabiliteit en onstabiliteit, hun betrachtingen tot het tegengestelde, het torsen en het  wrijven tegen elkander. Een reflectie die men ook tegenkomt in menselijke relaties. Het soms twijfelachtige maar mooie partnerschap tussen de sterke en de weke, de delicate en de robuuste  personen  die ondanks hun tegenstrijdigheden voor een evenwichtige situatie kunnen zorgen zoals reeds eeuwig gebleken is in het dagelijks bestaan .

Patricia zegt: ".. de uitdaging is "Do one scary thing every day" . Vertrekkende van mijn koppen (mijn oude vrienden) was het niet makkelijk mijn grenzen te verleggen maar  ik ben verheugd dat mijn nieuwe vormen  essentieel mijn karakter uitdragen . Dat maakt van mij een vrij mens."

 

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven