Rebecca Newnham

Sinds Rebecca Newnham de Royal College of Art  in 1992 verliet werkte zij constant aan opdrachten    zowel voor private als voor culturele manifestaties.

Haar recent werk gaat over de fotosyntheses, de energieën en de scheikundige samenstellingen van botanische levens.

Sinds zij in samenwerking met de "Hillier Gardens"  in de buurt van Southampton, de grote verzameling eiken en het daarbij horende herbarium mag verkennen, bestudeerde zij zaden, pollen, fruitsoorten en de verschillende groeipolen binnen dit organisch gebeuren.

In vroeger werk verkende zij  in de botanische weefsels  de moleculen of de moleculaire kettingen onder de microscoop.

Deze botanische werken zijn een metafoor voor het menselijk leven, potentiële onderzoeken  naar  levenscycli. Verscheidene  van haar werken kenmerken zich door weelderige proporties of door de optelling van reeksen met mooie symmetrische  evenwichten.

Het werk "Quercus" dat  in Sculptour 2011 aanwezig is en dat bestaat uit twee verticale groei-elementen van om en bij de 5 meter, uit polyester en glas, is daar een mooi voorbeeld  van.

Recent werkt Rebecca aan een serie drijvende sculpturen  van circa 2 meter diameter  geïnspireerd door de planten van de “Himalayan Garden" in Noord Yorkshire. Haar "Magnolia" betreft de vorm en de 'genesis' van zuurminnende  planten; die drijven verankerd aan de oever van het meer.

 Daarnaast ontwierp de kunstenares  een glas-polyester sculptuur voor de  "Loros Gardens"  in Leicester en de laatste tijd verkent zij de mogelijkheden van brons in haar projecten.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven