Matthias Rodach

Matthias Rodach  °1973 Lindau (DE)

Het werk van Matthias Rodach vindt zijn oorsprong in de gotische en de romantische  kathedralen  waarin hij de figuratieve kunst door zijn vader leerde kennen.

Tot op heden is hij ‘het figuur’ trouw gebleven. Hij ziet zijn beelden als een "bemiddelaar voor een beter samenzijn".

Kortom, hij verkent het thema rond hoe de mens met de natuur omgaat  en hoe de mens onderling met elkaar omgaat.

Soms grijpt hij terug naar mythologische, soms naar maatschappelijke situaties. Zijn werk ‘Unterwegs’ is daar een mooi voorbeeld van. Een man roeit met een vergankelijke boot  een onzekere toekomst tegemoet. Het zou een bootvluchteling kunnen zijn die een erbarmelijke toestand ontvlucht. Daar tegenover staat het beeld ‘One man's feeling is another man's dancefloor' als opponent van die armoede en onzekerheid. Hij staart met volle pens in afwachtende houding  zijn omgeving gade alsof de wereld vanuit zijn positie een schouwspel is.  Het contrast weelde versus armoede kan niet duidelijker zijn.   

Rust en verpozing toont hij in twee ‘Liegende Frauen’. Het ene figuur is betongeut, het andere bestaat uit een opeenstapeling van één centimeter kleine blokjes uit beukenhout. Beide liggen met hun hoofd op een kussen van hout.

Zijn beelden speken voor zichzelf en hebben geen lange verklaringen nodig.

Door het gebruik van recyclage materialen geeft hij aan zijn beelden de huidige tijdssfeer mee, ook al blijft zijn werk eerder klassiek van ‘vormtaal’.

Stel een vraag
Dit kunstwerk kopen

Prijs:
Controle

Terug naar boven